Będą ułatwienia w przemieszczaniu świń pomiędzy strefami

Główny Inspektorat Weterynarii opracował dobrowolne zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf.

Natomiast wytyczne opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia ferm świń w celu uzyskania takiego odstępstwa zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF – informacje dla hodowców i przedsiębiorców – materiały pomocnicze dla hodowców świń -(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin).

Bez próbek krwi przez cały rok

Zgodnie z wytycznymi GIW  spełnienie przez gospodarstwa rolne dodatkowych wymagań w zakresie bioasekuracji powinno umożliwić im przyznanie przez PLW- odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy. 

Hodowcy alarmują – produkcja mięsa wieprzowego jest poważnie zagrożona

Natomiast w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, może być przyznawane na podstawie spełniania  obligatoryjnych, podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor: Krzysztof Przedpełski
Źródło: KRiR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here