Będzie specjalna strefa handlu wieprzowiną z terenów dotkniętych ASF?

Powraca temat utworzenia specjalnej strefy handlu żywcem wieprzowym i wieprzowiną na terenach objętych restrykcjami w związku z występowaniem wirusa ASF. Chodzi o obszar w obrębie czterech państw (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia), gdzie stwierdzono przypadki wirusa.

 

\"rolnictwo,

 

Pomysł utworzenia specjalnej strefy handlu powstał pół roku temu. Wówczas ministrowie rolnictwa krajów bałtyckich oraz Polski wysłali do komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa wspólne pismo, w którym zaproponowali utworzenie strefy handlu żywcem wieprzowym i wieprzowiną.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, powołując się na czasopismo The Baltic Course, cztery kraje zaproponowały ponowny przegląd restrykcji nałożonych na strefy 2 i 3 ASF celem umożliwienia handlu żywcem i specjalnie oznakowanymi produktami wieprzowymi pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym i po spełnieniu określonych warunków. Przemieszczanie zwierząt i produktów odbywałoby się między krajami w obrębie utworzonej specjalnej strefy.

Polska i Estonia już wyraziły poparcie dla tego projektu. W dalszym ciągu nie znana jest jeszcze decyzja Łotwy i Litwy.  Jednak z informacji uzyskanych od litewskiego ministra rolnictwa wynika, że stanowisko Litwy będzie znane w ciągu kilku tygodni.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. K. Szałaj

Źródło: The Baltic Course, KZPPTCh

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here