Tuńczyk błękitnopłetwy – nowy gatunek CITES?

Państwowa Rada Ochrony Przyrody potwierdza, że tuńczyk błękitnopłetwy spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do objęcia I Załącznikiem CITES.

Bukowisko rozkręca się …

Nie jest to jeszcze szczyt aktywności godowej biebrzańskiego łosia – warto jednak zarezerwować kilka najbliższych, wrześniowych dni, aby poobserwować to niecodzienne zjawisko.

Kończą się naturalne zasoby Ziemi

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF bije na alarm - w chwili obecnej zużywamy o ¼ więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie wyprodukować.

Polska pełnoprawnym krajem członkowskim w EUMETSAT

Polska zakończyła formalności związane z ratyfikacją umowy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych i stała się  jej pełnoprawnym członkiem.

Morze Koralowe umiera

Jeżeli chcemy uratować Morze Koralowe należy objąć ochroną cały jego rejon już teraz – alarmuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.

Co w Strzałowie piszczy?

"Puszcza jest niczyja, ani moja, ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta" - pod cytatem z Żeromskiego podpisują się wszyscy leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo.

GMO wciąż budzi obawy

Genetycznie modyfikowane organizmy wciąż wzbudzają wiele kontrowersji, mają zarówno gorących przeciwników, jak i zwolenników.

Statki wycieczkowe nadal będą zrzucać ścieki do Bałtyku

Większość dużych statków wycieczkowych, pływających po Bałtyku, nadal będzie zrzucać ścieki prosto do morza – alarmuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.

Jakie zagrożenia stworzy gazociąg na dnie Bałtyku?

Gazociąg Nord Stream jest zagrożeniem dla Bałtyku, jak każda inwestycja, która ingeruje w środowisko naturalne na tak dużą skalę.

Łosoś w Wiśle?

Już od pięciu lat WWF Polska wraz partnerami prowadzi projekt przywrócenia łososi do Wisły.