Pomoc publiczna dla hodowców trzody chlewnej zagrożona. UOKiK interweniuje

Czy organizatorzy tuczu kontraktowego pozbawiają rolników ze stref ASF pomocy otrzymywanej za poniesione straty? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Hodowcy...

Chów świń się nie opłaca, a dokładać nie ma z czego

Przedłuża się trwająca na rynku trzody chlewnej zapaść cenowa. Dotyczy ona praktycznie wszystkich krajów członkowskich UE, w których trzoda chlewna odgrywa ważną rolę. Tuczniki w Polsce znów...

Ceny tuczników lecą na łeb na szyję

Zakażenia Covid-19 oraz ASF we Włoszech wywołują dużą niepewność na rynku, co przekłada się na spadek ceny skupu tuczników w Unii Europejskiej. Piąta fala pandemii...

Rejon Żuromina i Mławy poza strefą czerwoną

Rejon Żuromina i Mławy poza strefą czerwoną. Na mocy rozporządzenia zdecydowana część powiatu żuromińskiego (poza gminą Siemiątkowo) i powiatu mławskiego (poza gminą Radzanów, Strzegowo,...

ASF we Włoszech negatywnie oddziałuje na krajowe ceny skupu wieprzowiny

Rynek wieprzowiny w pierwszych tygodniach 2022 roku nie przejawiał zbyt dużo aktywności, a ceny skupu żywca nie zostały zmienione w większości krajów unijnych. ISN...

Zaangażowanie myśliwych w walkę z ASF nie słabnie

Mimo przerwy świątecznej i noworocznej oraz dużej zmienności pogody w grudniu, utrudniającej wykonywanie polowań, dane z realizacji „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał,...

Ponad 600 mln zł przeznaczy rząd na wsparcie producentów świń w...

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie...

Kończą się prace nad specustawą dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Ogromne wzburzenie w środowisku myśliwych, ale i rolników, wywołała zapowiedź Lecha Kołakowskiego - Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu specustawy dotyczącej ASF. Zgodnie z tymi zapowiedziami planuje się...

Zmiana granic stref ASF

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego...

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – jeden nabór się kończy, drugi...

Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w...