Chroń uprawę buraków przed mątwikiem

Samosiewy  rzepaku niezwalczone w odpowiednim czasie sprzyjają rozwojowi mątwika burakowego.

Co to mątwik burakowy?

Mątwik żeruje na roślinach dwuliściennych, głównie na burakach, roślinach komosowatych, rzepaku, i innych roślinach kapustnych. Objawami są: słaby wzrost roślin, żółknięcie liści, spadek plonu do 30%, przerost korzeni bocznych. Wytwarza 2 pokolenia w ciągu roku. Samica składa jaja bezpośrednio do korzeni. Gatunek zimuje w postaci larw w cystach (w glebie). Wiosną następuje wyjście larw inwazyjnych z cyst, następnie wnikanie do korzeni roślin żywicielskich. Cystę tworzą samice 2 pokolenia.

Jak zwalczyć mątwika?

Mątwiki można zwalczać za pomocą płodozmianu – przez 4–5 lat stosując rośliny jednoliścienne, lub takie rośliny jak lucerna, kukurydza czy cebula, które poprzez wydzielanie substancji podobnych do roślin żywicielskich nęcą mątwiki, jednak dzięki swojej budowie uniemożliwiają wychodzącym z jaj larwom wniknięcie do ich wnętrza, w efekcie czego giną.
Na polach, które występują w płodozmianie z burakami cukrowymi należy terminowo przerwać ich wegetację (mechanicznie lub chemicznie).
Zabieg powinien zostać wykonany zanim  suma dziennych średnich temperatur gleby liczonych powyżej 8 oC, (zmierzonych na głębokości 10 cm)  od momentu wschodów samosiewów przekroczy 250oC. Jeżeli suma temperatur osiągnie poziom 300oC możliwa jest nowa generacja mątwika burakowego. Program LIZ–Samosiewy rzepaku, bardzo precyzyjne wyznacza optymalny termin wykonania zabiegu w oparciu o dane z wybranych stacji meteorologicznych.
Pozostawienie samosiewów jako międzyplon lub nie zniszczenie w czas zawsze skutkuje obniżką plonów buraków cukrowych uprawianych na tych polach w następnych latach.
Źródło: LIZ

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here