Co zawiera Zielony Ład?

“Zielony Ład dla Europy” to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowany przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Najważniejszą propozycją Zielonego Ładu jest uchwalenie przepisów, które doprowadzą do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2). Mają zmienić się również cele krótkoterminowe, takie jak: redukcja emisji do 2030 roku do 50 procent lub 55 procent, wprowadzenie podatku od importu emisji CO2, utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami dekarbonizacji. W Zielonym Ładzie znajduje się także szereg przepisów dotyczących rolnictwa.

„Strategia różnorodności biologicznej” oraz strategia „Od pola do stołu”

Strategie, które w bezpośredni sposób dotyczą rolników to: „Strategia różnorodności biologicznej” oraz strategia „Od pola do stołu”. Obydwie strategie wyznaczającą cele, które mogą być trudne w realizacji przez rolników. Dotyczą one m.in.:

  • zmniejszenia stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50% oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.
  • zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50% przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20% do 2030 r.
  • zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50% do 2030 r.
  • przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Wielkopolska Izba Rolnicza swoje stanowisko w tej sprawie przyjęła na III Walnym Zgromadzeniu IV Kadencji WIR w dniu 19 czerwca 2020 r. [Treść stanowiska]

KRIR i inne organizacje rolnicze, zrzeszone w Copa Cogeca, w ostatnich dniach spotkały się z Ministrem Rolnictwa w celu omówienia m.in. tych kwestii. Jak poinformował Minister, nadal jest tu sporo niejasności. Wątpliwości dotyczą pytań, takich jak: co oznacza dobrowolność dla rolników i obligatoryjność dla kraju, jak będą zakwalifikowane obszary ONW. Ważna będzie także odpowiedź na pytanie: jakie będzie podejście w stosunku do obecnego poziomu stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Czy dla wszystkich krajów równo? A to ważne pytanie, gdyż jak podaje opracowanie MRiRW : „Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce” najwyższe jednostkowe zużycie NPK od wielu lat występuje w krajach Beneluksu, które mają duży udział upraw intensywnych w strukturze zasiewów. Najniższe zużycie odnotowano w Rumunii i Grecji. Polska jest na średnim poziomie. Czy zatem ograniczenie nawożenia i stosowania ŚOR wyrażone w procentach będzie, w jednakowym stopniu dotyczyło wszystkich krajów UE? Konieczna jest także korekta wymogów, wynikająca z pandemii Covid 19, po której gospodarstwa są osłabione.

Wojciechowski: Europejski Zielony Ład to wielka szansa dla rolników

Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska na temat kluczowych przepisów dla polskich rolników. Przedstawiciele organizacji rolniczych, uczestniczący w spotkaniu, poinformowali, że uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie narodowej strategii dla rolnictwa, która będzie prezentowana na forum Copa-Cogeca.

Tekst i foto: Elżbieta Bryl
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here