Copa-Cogeca ostrzega ministrów rolnictwa: obcięcie budżetu WPR stwarza zagrożenie

Organizacje rolnicze Copa i Cogeca ostrzegają ministrów rolnictwa przed cięciami w przyszłym budżecie WPR.

Copa i Cogeca zwróciły wczoraj uwagę na znaczenie silnej WPR, popartej silnym budżetem, dla stabilizacji dochodów gospodarstw i utrzymania żywotności obszarów wiejskich.

– Nie możemy zgodzić się na żadne cięcia w wydatkach na rolnictwo. Solidny budżet ma niesamowite znaczenie dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich. Obawiamy się o skutki wniosków Komisji w sprawie przyszłej WPR. Chcemy silnej, konkurencyjnej i zrównoważonej WPR w przyszłości, ze wspólnymi i prostymi zasadami w całej UE. Nowy model realizacji nakreślony we wnioskach nie przyniesie prawdziwego uproszczenia dla rolników – powiedział przewodniczący Copa Joachim Rukwied na spotkaniu wysokiego szczebla z bułgarskim ministrem rolnictwa.

– W szczególności niepokoi nas fakt, że płatności bezpośrednie będące najlepszym sposobem na ustabilizowanie dochodów rolników oraz na wsparcie ich w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z dochodami, zostaną zredukowane. Dochody rolników już stanowią zaledwie 40 proc. średnich zarobków i ciągle spadają, co napędza exodus wiejski, zwłaszcza wśród młodych. Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności zaproponowanym przez Komisję. Trzeba upewnić się, że nie dojdzie do renacjonalizacji WPR, a także, że polityka ta będzie podparta silnym budżetem – dodał Rukwied.

Pozytywne aspekty

Z kolei przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson zwrócił uwagę na pewne aspekty wniosku Komisji w sprawie przyszłej WPR, mówiąc, że cieszy go, że Komisja położyła większy nacisk na inteligentne rolnictwo i środki zarządzanie ryzykiem w swoim planie.

– Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest kwestią o podstawowym znaczeniu. Rolnicy i spółdzielnie potrzebują go, aby korzystać z postępów technologicznych, takich jak rolnictwo inteligentne czy wymiana pokoleń – mówił Magnusson.

Podkreślił znaczenie silnego filaru rozwoju obszarów wiejskich dla zapewnienia witalności obszarów wiejskich, ostrzegając, że zaproponowane cięcia temu zagrażają.

Zachwiania na rynkach rolnych

Magnusson zwrócił też uwagę na trudną sytuację niektórych rynków rolnych w UE.

Spodziewamy się spadku produkcji zbóż, roślin oleistych i pasz w pewnych przypadkach ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne, gdyż susza uderzyła w kraje północne, a na południu panują powodzie. W unijnych plantatorów buraków cukrowych uderzyły wysokie zapasy na świecie i niskie ceny. Rynek wieprzowiny nadal jest delikatny, lecz się ustabilizował. Na rynku produktów mleczarskich, ceny masła są rekordowo wysokie (589 EUR/100 kg), a ceny odtłuszczonego mleka w proszku powoli idą w górę (152 EUR/100 kg), a popyt rośnie – powiedział Magnusson.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here