Do 7500 euro dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Producencie rolny, jeżeli w 2012 r.:

– złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego i jeszcze nie otrzymałeś decyzji o przyznaniu dopłaty, albo,

– w wyniku złożonego wniosku otrzymałeś dopłatę od ARR,

i również otrzymałeś decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji  w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7500 euro, powiadom niezwłocznie o tym fakcie oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego, w którym złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty.

Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w pełnej jej wysokości.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here