Europejski Zielony Ład w terenie

Europejski Komitet Regionów utworzył nową grupę roboczą, aby miasta i regiony miały możliwość wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu za pomocą konkretnych projektów i bezpośredniego finansowania dla władz lokalnych i regionalnych.

Europejski Komitet Regionów zainaugurował wczoraj działalność grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”. Składa się ona z trzynastu lokalnych i regionalnych demokratycznie wybranych przedstawicieli, a jej celem jest dbanie o to, by miasta i regiony UE uczestniczyły bezpośrednio w opracowywaniu, realizacji i ocenie licznych inicjatyw w ramach Zielonego Ładu, który jest unijną strategią zrównoważonego wzrostu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

„Nadszedł czas, by wspólnie zainwestować w gospodarkę czystą, zrównoważoną i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla i przyspieszyć przestawienie się na nią. W ramach unijnego pakietu na rzecz odbudowy i Europejskiego Zielonego Ładu musimy wzmocnić pozycję miast i regionów oraz sfinansować ich działania, tak by mogły zbudować odporność i stanąć na nogi po kryzysie wywołanym przez COVID-19.” Tak brzmiało główne przesłanie z pierwszego posiedzenia grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”.

Europejski Zielony Ład jest najlepszym narzędziem, jakim dysponujemy, by poradzić sobie z  kryzysami

Grupa robocza rozpoczyna prace w momencie, gdy Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie służące odbudowie o wartości 750 mld EUR oraz wzmocniła aspekty związane z klimatem w proponowanym budżecie długoterminowym w wysokości 1100 mld EUR na lata 2021–2027. Teraz potrzeba tylko zgody państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli i przewodniczący grupy roboczej, stwierdził: Świat stoi w obliczu najpoważniejszej recesji współczesnych czasów, ale nie możemy zapominać, że kwestie klimatyczne przecież nie zniknęły. Europejski Zielony Ład jest najlepszym narzędziem, jakim dysponujemy, by poradzić sobie z oboma kryzysami. Daje nam szansę na inwestowanie w ekologiczny transport publiczny, energię ze źródeł odnawialnych, przystępne cenowo, dobrze izolowane mieszkania, zrównoważone rolnictwo oraz ochronę różnorodności biologicznej. To rewolucja pozytywna, ale nie da się jej osiągnąć bez pełnego zaangażowania miast i regionów ani bez wsparcia europejskiego. Jako przewodniczący grupy roboczej będę wyraźnie nagłaśniać nasze żądania.

Zielony Ład to odpowiedź na kryzys gospodarczy

Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydent Łodzi, powiedziała: Zmiany klimatu stają się coraz bardziej dotkliwe. Każdy samorząd mierzy się z innymi problemami, ale żaden nie jest od nich wolny, bo kryzys klimatyczny nie ma granic. I każdy samorząd powinien mieć możliwość bezpośredniego wykorzystywania funduszy Europejskiego Zielonego Ładu. Najbardziej ambitny plan walki ze zmianami klimatu nie powiedzie się, jeśli o małej wsi, czy o wielkim mieście będzie decydowała centralna polityka, a nie samorządowcy, którzy są najbliżej mieszkańców i najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Potrzebujemy prostych i bezpośrednich narzędzi do wykorzystywania funduszy Zielonego Ładu. Inaczej nie osiągniemy naszego wspólnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna Europy.

Zabierając głos podczas debaty na temat ekologicznego ożywienia gospodarczego, posłanka Aurore Lalucq (FR/S&D), współprzewodnicząca intergrupy ds. Zielonego Nowego Ładu w Parlamencie Europejskim, powiedziała: Zielony Ład po COVID-19 nie może być taki sam jak przed kryzysem. Dziś potrzeba większych ambicji, większego budżetu UE i większych inwestycji. Zielony Ład to odpowiedź na kryzys gospodarczy, ale również okazja do wdrożenia nowego modelu rozwoju, który połączy sprawiedliwość ekologiczną i społeczną. Musimy wykazać się wyobraźnią, pragmatyzmem i elastycznością w dostosowywaniu decyzji makroekonomicznych do potrzeb terytorialnych dzięki szeroko zakrojonemu dialogowi społecznemu.

Zielony Ład jest właściwym kanałem umożliwiającym wdrożenie ambitnej polityki zatrudnienia i zapewnienie każdemu obywatelowi europejskiemu godnej pracy i godziwego wynagrodzenia. Aby odnieść sukces, musimy zmobilizować wszystkie podmioty na szczeblu krajowym, a także europejskim i lokalnym. Z tego względu dialog między intergrupą ds. Zielonego Nowego Ładu w Parlamencie Europejskim i Europejskim Komitetem Regionów ma zasadnicze znaczenie, podobnie jak dialog między instytucjami europejskimi a samorządami lokalnymi.

Zwracając się do członków grupy roboczej, Diederik Samsom, szef gabinetu komisarza Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Zobowiązujemy się do zapewnienia lokalnego wymiaru Zielonego Ładu. Kryzys związany z COVID-19 zmusza nas do dostosowania się do nowej rzeczywistości, a także do priorytetowego potraktowania i przyspieszenia realizacji tych elementów Zielonego Ładu, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, na przykład fali renowacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i ekologizacji naszych miast i transportu miejskiego. Żadna transformacja nie powiedzie się, jeśli nie będzie mocno zakorzeniona w europejskich miastach i regionach. Musimy działać wspólnie, by zapewnić wymierne rezultaty wszystkim Europejczykom.

Celem grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” jest dopilnowanie, by zarówno Europejski Zielony Ład, jak i strategia odbudowy UE rzeczywiście przełożyły się na konkretne projekty i bezpośrednie finansowanie dla władz lokalnych i regionalnych.

Grupa robocza ma trzy cele szczegółowe:

• zebranie opinii miast i regionów reprezentowanych w KR-ze na temat licznych inicjatyw politycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zadbanie o ich nagłośnienie,
• ułatwienie współpracy instytucji UE, tak by miasta i regiony znalazły się w centrum polityki promującej neutralność emisyjną,
• opisanie wyzwań władz lokalnych i regionalnych podczas zielonej transformacji na szczeblu lokalnym oraz podkreślenie ich osiągnięć i najlepszych praktyk, aby ułatwić ich powielanie w całej Unii Europejskiej.

Do obecnych priorytetowych tematów grupy roboczej należą: Europejskie prawo o klimacie i Pakt na rzecz Klimatu, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, nowa strategia przemysłowa dla Europy, czyste powietrze i woda, wodór, nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna oraz lasy.

Grupa robocza składa się z 13 członkiń i członków ze wszystkich sześciu komisji i wszystkich sześciu grup politycznych w KR-ze, co sprawia, że jest to prawdziwie horyzontalna i pluralistyczna inicjatywa.
• Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli (przewodniczący)
• Roby Biwer (LU/PES),członek rady gminy Bettembourg
• Manuela Bora (IT/PES), członkini rady regionalnej Marche i minister regionalna (zastąpiona na dzisiejszym posiedzeniu przez Donatellę Porzi (IT/PES), radną regionu Umbria)
• Isabelle Boudineau (FR/PES), region Nowej Akwitanii, wiceprzewodnicząca, sprawy europejskie i międzynarodowe
• Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), mer Autun (departament Saône-et-Loire)
• József Kóbor (HU/EA), członek samorządu lokalnego w Peczu
• Markku Markkula (FI/EPL), członek rady miasta Espoo
• Michael Murphy (IE/EPL), członek rady hrabstwa Tipperary
• Ricardo Rio (PT/EPL), burmistrz Bragi
• Stelpstra Tjisse (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe
• Mirja Vehkaperä (FI/Renew Europe), członkini rady miasta Oulu
• Bernd Voß (DE/Zieloni), członek parlamentu kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn
• Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydent Łodzi

Wojciechowski: Europejski Zielony Ład to wielka szansa dla rolników

Grupa robocza będzie się spotykać regularnie i będzie wnosić wkład w sesje plenarne Europejskiego Komitetu Regionów, począwszy od następnej sesji plenarnej w dniach 1–2 lipca, kiedy odbędzie się debata na temat „Regiony i miasta na rzecz ekologicznej odbudowy gospodarki” z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego komisji ENVI Parlamentu Europejskiego Pascala Canfina. Zorganizowane zostaną również dwie inne debaty: w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych w świetle odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 z udziałem komisarza Johannesa Hahna oraz w sprawie aspektów gospodarczych odbudowy po pandemii COVID-19 z udziałem komisarza Thierry’ego Bretona.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Obejmuje on nową strategię zrównoważonego wzrostu gospodarczego wraz z zestawem środków ustawodawczych, działań politycznych i mechanizmów finansowania. Ma trojaki cel: wyeliminowanie emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r., oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz zadbanie o to, by żadna osoba ani żadne miejsce nie pozostało w tyle (Komisja Europejska). Zakres Europejskiego Zielonego Ładu obejmuje następujące obszary:
• Zrównoważona energia
• Gospodarka o obiegu zamkniętym
• Ekologiczny transport
• Przyroda i różnorodność biologiczna
• Żywność i rolnictwo
• Zielone finansowanie

Redakcja AgroNews

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × jeden =

Advertisement
11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,898ObserwującyObserwuj
7,260SubskrybującySubskrybuj

Mazowsze: wścieklizna potwierdzona u psa, jenota i lisów

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich oraz jednego u zwierzęcia domowego, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE