Globalny gracz w rolnictwie – Corteva Agriscience wchodzi na polski rynek

Nowy gracz z bogatym dziedzictwem zbliża się do polskiego rynku rolniczego – Corteva Agriscience TM, spóka założona w oparciu o dobrze znane polskim rolnikom globalne firmy Dow Agrosciences, Dupont i Pioneer, ma zostać niezależną spółką gieldową w czerwcu 2019 r. Globalna sprzedaż netto pro-forma spółek osiągnęła w 2017 r. 14.3 miliarda dolarów.

23 października w Warszawie odbyło się specjalne spotkanie – Media Club – dla przedstawicieli mediów rolniczych będące okazją do bliższego zapoznania się z nowym podmiotem na rynku rolniczym oraz jego kadrą kierowniczą.

Media Club otworzył Przemysław Szubstarski, dyrektor ds. marketingu, który wprowadził zgromadzonych gości w tematykę spotkania oraz przybliżył najważniejsze rozwiązania, które nowo powstała firma będzie wprowadzała na rynek.

Przemysław Szubstarski, dyrektor ds. marketingu

Corteva – największa spółka rolnicza na rynku

Jean Philippe Riffat, dyrektor działu handlowego w Europie Środkowej przybliżył zgromadzonym czym jest CORTEVA oraz skąd wziął się pomysł na stworzenie firmy.

Jean Philippe Riffat, dyrektor działu handlowego w Europie Środkowej

„Corteva łączy wiedzę i doświadczenie 3 podmiotów źródłowych. Firma jest globalna i działa na terenie 130 krajów – mówi Jean Philippe Riffat. Corteva będzie największą spółką rolniczą na rynku – dodaje.

Kolejną prezentację przedstawił Andrzej Paluch – dyrektor krajowy.

Andrzej Paluch – dyrektor krajowy

Zaprezentował jak wygląda struktura firmy, co jest jej filarem oraz na jakie sygmentu rynku kładziony jest największy nacisk.

Nowo utworzoną markę Corteva Agríscience™ wyróżniają dorobek trzech wiodących firm oraz ich wielopokoleniowe doświadczenie w branży rolniczej, solidny zespół ekspertów, technologii, innowacji i badań, mozliwości rozwojowe, dbałość o zachowanie środowiska naturalnego oraz bliska wspołpraca z polskimi spolkami i instytucjami. Ten kapitat pozwoli nam stymulować rozwój naszego systemu żywnościowego poprzez umożliwianie rolnikom uzyskanie lepszych, zdrowszych i obfitszych plonów przy wykorzystaniu jednocześnie mniejszych zasobów naturalnych – mówi Andrzej Paluch, dyrektor krajowy [Country Leaderl w Corteva Agriscience w Polsce.

Pioneer – największy dostawca nasion kukurydzy

Wysokiej jakości nasiona i nowoczesne produkty do ochrony roślin są już dostępne na polskim rynku nie tylko zapewniając krajowym rolnikom najważniejsze warunki dla zachowania międzynarodowej konkurencyjności, ale także podnosząc jakość życia konsumentów.

Każdy produkt dostępny na polskim rynku został wybrany zgodnie z warunkami pogodowymi, glebowymi i klimatycznymi różnych stref w Polsce. Działania w dziedzinie produkcji nasion odpornej na suszę kukurydzy poparte są solidnym doświadczeniem zbudowanym w oparciu o ponad 50 lat badań i rozwoju, a polscy rolnicy od wielu lat korzystają z odmian mieszańcowych należącej do Pioneera marki Optimum AQUAmax, aby uprawiać kukurydzę wyhodowaną tak, by lepiej znosiła okresowe ograniczenia w do wody.

Jako podstawa nowej linii dostosowanych indywidualnie produktów, nowy aktywny składnik herbicydów – ArylexM- oferuje polskim rolnikom daleko idącą kontrolę nad szerokim spektrum chwastów Corteva Agriscience tu zapewnia rolnikom dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie nasion oraz ochrony upraw w dzisiejszym wysoce konkurencyjnym środowisku, a także w świetle ograniczeń prawnych i wyzwań związanych z zastąpieniem popularnych produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w związku z coraz większą presją, jakiej poddane jest rolnictwo, Corteva Agriscience TM wprowadza na rynek produkty oparte na unikalnej formule, zaopatrując rolników w odpowiednie narzędzia do codziennej pracy, takie jak Isoclast™ Active, Inatreq, Active, Lumiposa®, Arylex TM i Zorvec®.

Odpowiedzialna firma

Ponadto firma jest również aktywnym uczestnikiem inicjatyw branżowych, mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Corteva bierze udział w inicjatywach Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin – uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań, zapewniającym skuteczne, bezpieczne dla środowiska oraz ludzi zbieranie i zagospodarowywanie opakowań po środkach ochrony roślin, oraz w kampanii Bezpieczna Uprawa, informującej rolników o tym, jak ustrzec się przed nielegalnymi i podrabianymi środkami ochrony roślin, i jak używać ich w odpowiedzialny i legalny sposób. Kolejna kampania branżowa, w którą zaangażowała się firma, skierowana jest do szerszej publiczności – “Pryskane? Nie szkodzi”. Informuje ona społeczeństwo o korzyściach z używania środków ochrony roślin w rolnictwie. Corteva silnie angażuje się w polski rynek i zamierza w dalszym ciągu pracować nad wzbogacaniem życia zarówno tych, którzy produkują żywność, jak i tych, którzy ją konsumują, zapewniając postęp dla wielu przyszłych pokoleń.

Oprac. I fot.: Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here