Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin skończył 60 lat

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy skończył właśnie 60 lat. Z tej okazji w siedzibie Instytutu w Radzikowie odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej oraz Obchody Jubileuszu 60-lecia IHAR-PIB.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego.

\"\"

Podsekretarz stanu MRiRW Jarosław Wojtowicz podkreślił, jak ważnym zadaniem dla przyszłości Instytutu jest obiektywne i rzetelne informowanie społeczeństwa o szansach i zagrożeniach wynikających z GMO. Mówił także o potrzebie synchronizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej z wyzwaniami dotyczącymi wyżywienia ludności oraz konieczności lepszej promocji nauk rolniczych.

\"\"

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy to najdłużej działająca jednostka w sektorze hodowlano-nasiennym. Posiada wieloletnie doświadczenie metodyczne i naukowe w realizowanych programach badawczych, rozwojowych i innowacyjnych realizowanych na rzecz rodzimej hodowli roślin, nasiennictwa i produkcji roślinnej. Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w budowie zrównoważonych agroekosystemów, w tym krajowego systemu zrównoważonego rolnictwa.

\"\"

Instytut ten to ważne zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej hodowli roślin rolniczych. Od 60. lat w Instytucie prowadzone są badania oraz prace rozwojowe i innowacyjne pozwalające umiejscowić polską hodowlę i nasiennictwo roślin uprawnych w czołówce państw o rozwiniętym rolnictwie. IHAR-PIB jest jednostką nowoczesną, otwartą i odpowiadającą na zmienne wymogi zarówno społeczne, jak i klimatyczne.

Redakcja AgroNews, fot. Tadeusz Szymańczak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here