Jak kształtuje się poziom wykorzystania ciągników w Polsce?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach przeprowadziła badania w województwach podlaskim i warmińsko – mazurskim.

Określiła zależności między przeciętym rocznym wykorzystaniem ciągników użytkowanych w gospodarstwach rolnych a powierzchnią tych gospodarstw i mocą zainstalowanych silników. Badania przeprowadzono metodą wywiadu kierowanego.

Wyniki przedstawiono na wykresach, na których zaznaczono linie trendu, wyznaczone z zastosowaniem funkcji, która najlepiej odwzorowuje badane zależności.
 

 

\"\"

 

\"\"

 


Czytaj także:
Najbezpieczniejsze maszyny tylko z tym znakiem!
Ciągniki i przyczepy rolnicze na minusie!
Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce

Badane gospodarstwa były wyposażone w łącznie 166 ciągników sześćdziesięciu typów, o mocy od 18 do 122 kW. Na jedno gospodarstwo przypadało przeciętnie 2,6 ciągnika. Roczne wykorzystanie ciągników w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw wyniosło od 199 do 582 godzin (średnia 422 godziny).

Stwierdzono, że przeciętne wykorzystanie ciągników rośnie w miarę zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych oraz mocy zainstalowanej w silnikach.

Źródło: Instytut Technologiczno – Przyrodniczy,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu  
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here