KE zgodziła się na odstępstwa w zazielenieniu

Komisja Europejska zgodziła się na odstępstwa w zazielenieniu. Polska może skorzystać z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia. Decyzja ta umożliwia zastosowanie odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych za obszary proekologiczne EFA.

odstępstwa w zazielenieniu, międzyplon ścierniskowy, EFA, poplon, susza

KE zgodziła się na odstępstwa w zazielenieniu. Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z długotrwałą suszą.

Odstępstwa w zazielenieniu. Jedna uprawa wystarczy

W ramach odstępstwa w zazielenieniu rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych. Dotychczas  obowiązywała mieszanka składająca się co najmniej z dwóch gatunków roślin.

Pastewne jako poplon

Ponadto za międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Międzyplon ścierniskowy krócej

Dodatkowo rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here