KRUS ma swój sztandar

KRUS ma swój sztandar. 30 sierpnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość nadania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sztandaru KRUS.

KRUS ma swój sztandar, KRUS, sztandar, Jan Krzysztof Ardanowski, Adam Sekściński

Wysiłek włożony w ciągu 27 lat przez byłe i obecne Kierownictwo Kasy oraz wszystkich pracowników w rzetelne i przynoszące wymierne korzyści działania w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników został doceniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przyznanie Sztandaru to podziękowanie i wyraz uznania dla wszystkich osób związanych z Kasą, podniesie też prestiż instytucji i umocni znaczenie działalności Kasy na rzecz środowiska rolniczego.

Przyznanie Sztandaru

Uroczystość rozpoczął Prezes Kasy Pan Adam Wojciech Sekściński, który złożył podziękowania Panu Ministrowi Ardanowskiemu za działania umacniające funkcjonowanie KRUS, których wyrazem stało się przyznanie Sztandaru. Prezes podkreślił, że zyskujemy symbol, który jednoczy nasze działania, który jest odzwierciedleniem naszej misji, zaangażowania, osiągnięć i dążenia do nieustannego doskonalenia w służbie ubezpieczonych i pobierających świadczenia rolników. Jest także symbolem tradycji kultywowanej przez rolników i ich rodziny oraz stanowi wyraz zaangażowania w sprawy wsi oraz więzi ze środowiskiem wiejskim. Przypomina o etosie pracy sprowadzającej się do służby Państwu i Społeczeństwu, do której nawiązuje symbolika Sztandaru.

Prezes Sekściński podziękował także pracownikom Kasy za oddanie i trud włożony w działania na rzecz tej instytucji. Przypomniał też kilka faktów na temat powstania i działalności KRUS.

 

Uznanie dla KRUS

Następnie głos zabrał Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister pogratulował wszystkim obecnym i byłym pracownikom Kasy, jej Prezesom, współpracownikom i sympatykom oraz wyraził uznanie dla Kasy jako sprawnej instytucji, profesjonalnie realizującej zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy przemawiał Pan Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pan Sławomir Siwek – Doradca Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – odczytał list od Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego. W imieniu Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych głos zabrała Członek Zarządu ZUS, Dorota Bieniasz. Przemawiał też Maksymilian Delekta, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od momentu jej założenia do 2000 roku.

Sztandar to cenny dar

Odbierając Sztandar z rąk Ministra Ardanowskiego Prezes KRUS podziękował za cenny dar i zapewnił, że będzie strzegł wartości, które są i będą fundamentem naszej pracy w służbie rolnikom.

Niecodziennej uroczystości towarzyszyło wbicie pamiątkowych gwoździ przez przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także licznych związków zawodowych rolników i producentów rolnych oraz organizacji rolniczych.

Zaproszeni goście mogli też zapoznać się z historią Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dzięki wystawie towarzyszącej wydarzeniu.

Redakcja AgroNews, na podst. KRUS, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here