KRUS rusza z kampanią “Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

12 marca rusza kampania prewencyjna KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie “Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. W 2019 r. Kasa odnotowała ponad 13 tys. wypadków w gospodarstwach rolnych. To o prawie 11 proc. mniej niż rok wcześniej.

KRUS, wypadki na wsi, Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz

Hodowla zwierząt gospodarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie takich czynności jak: karmienie, pojenie, dojenie, zabiegi higieniczne może dojść do uderzeń, przygnieceń, pogryzień przez zwierzęta. Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.

Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest nie tylko uregulowane prawnie, ale powinno być również podyktowane względami etycznymi oraz praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza  – dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Spada liczba wypadków na wsi

Pomimo optymistycznych statystyk wypadkowych – w 2019 roku zgłoszono do KRUS o 1 654 (10,8%) wypadków mniej niż w 2018 roku – ogółem odnotowano 13 641 wypadków – „uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta” to zaraz po „upadku osób” grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kontynuując działania na rzecz ograniczenia wypadków z grup „upadek osób” oraz „pochwycenie, uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń”, poszerza swój przekaz komunikacyjny o informacje na temat bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich. Ponadto wcześniejsze kampanie Kasy zyskują w tym roku nową wizualizację i hasła: „Rola rolnika by upadku unikał”, „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – wszystko po to, aby uświadomić rolnikom, że to od ich świadomości, postaw i zachowań zależy bezpieczeństwo i jakość życia w gospodarstwie rolnym.

KRUS ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci

“Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

Ogólnopolska kampania „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” będzie miała charakter wielokierunkowy, w jej ramach odbędą się: XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, XXVI Konkurs W rolnictwie można pracować bezpiecznie. Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp, pogadanki prewencyjne w szkołach, a podczas targów, dożynek i innych wydarzeń rolniczych pracownicy Kasy edukować będą rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania ograniczające ryzyko wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich i rolniczych odzwierzęcych chorób zawodowych.

Kasa od lat uczy rolników bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Mam nadzieję, że kampania „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” w jeszcze szerszym stopniu przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie, zwiększy świadomość społeczną oraz przyczyni się do zmiany postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Całość tegorocznych działań wpisywać się będzie w międzynarodową kampanię prewencyjną „Wizja Zero”, której Kasa jest partnerem od 2018 roku – dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here