Lepsza współpraca rolników przez uczestnictwo w grupach producenckich. Sejm przyjął nowelizację

Zwiększenie udziału rolników indywidualnych w grupach producentów rolnych – to cel uchwalonej przez posłów nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych.

 

\"rolnictwo,

 

Udział w grupie producenckiej jest skutecznym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystną sprzedaż produktów oraz obniżenie jej kosztów. Nowelizacja dostosowuje zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych do unijnych zasad udzielania takim grupom pomocy finansowej. Są one określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W myśl nowelizacji Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie sprawować nadzór nad działalnością grup producentów rolnych (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja Rynku Rolnego przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych.

Nowelizacja uelastycznia i doprecyzowuje przepis dotyczący obowiązku sprzedawania produktów grupie producentów przez jej członków. Zgodnie z nowymi przepisami członkowie grupy będą mieli obowiązek sprzedaży grupie co najmniej 80 proc. produkcji. Pozostała część, czyli nie więcej niż 20 proc., będzie mogła zostać wprowadzona na rynek z pominięciem grupy.

Czytaj także:
Dlaczego tak niewielu rolników decyduje się na założenie grup producentów? Rozmawiamy z Witoldem Bogutą, prezesem KZGPOiW

Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych planu biznesowego, opracowanego na co najmniej 5 lat. Będzie on podstawą udzielenia wsparcia.

Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

A o tym, czemu opłaca się zakładać grupy producentów pisaliśmy tu: W grupie się opłaca, czyli dlaczego warto zakładać grupy producentów?

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here