Modernizacja gospodarstw rolnych. ARiMR opublikowała listy rankingowe!

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy w naborze z 2018 roku na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych".

ARiMR, dopłaty, modernizacja gospodarstw rolnych, wnioski ARiMR, obszar D


Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, czyli tzw. obszarem D.

ARiMR po przeprowadzeniu oceny złożonych wówczas wniosków przygotowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy w każdym województwie. Oto one:

ARiMR informuje, że aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni.

Na ww. listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 1,5 punktu.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1,5 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here