Organizacje rolnicze apelują o pomoc do premiera Morawieckiego

Przedstawiciele rolników domagają się szybkich i skutecznych działań zapobiegających znaczącemu spadkowi produkcji rolnej i zachwianiu stabilnością dostaw żywności. List w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego podpisali szefowie 13 organizacji rolniczych.

koronawirus, pomoc dla rolników, Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Polskie Mięso, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

– W tym trudnym czasie zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa – czytamy w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Organizacje rolnicze zwracają się w nim do premiera z apelem, aby:

 • uruchomić “zielone szlaki” także dla niezbędnych środków produkcji, takich jak pasze, nawozy i środki ochrony roślin, a także surowce i materiały dla sektora rolno – przemysłowego, aby umożliwić producentom dalsze dostarczanie kluczowych towarów konsumentom europejskim;
 • skrócić okresu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe, zrezygnować czasowo z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do producentów żywności będących płatnikami podatku VAT, należne środki finansowe z pewnością złagodziłyby problemy związane z płynnością finansową;
 • umożliwić transgraniczne przemieszczanie się pracowników sezonowych w okresie zbiorów, nawet jeśli nadal obowiązują ograniczenia w podróżowaniu;
 • wprowadzać działania pozwalające utrzymać miejsca pracy poprzez zniesienie danin ponoszonych przez najbardziej potrzebujące przedsiębiorstwa sektora rolno –spożywczego dla ochrony w nich miejsc pracy. Instrumenty pomocowe w postaci wsparcia w utrzymaniu pracowników muszą mieć charakter czasowy (minimum 6 miesięcy, w przypadku sektora rolno- spożywczego najlepiej 12 miesięcy), nieincydentalny i uwzględniać wszystkich przedsiębiorców (nie tylko mikro, małych i średnich) ;
 • dofinansować działania przedsiębiorców związane z popraw ą bezpieczeństwa i higieny pracy. Niepokój przedsiębiorców budzi zwłaszcza wizja przypadków COVID-19 w zakładach przetwórczych oraz potrzeby kwarantanny pracowników. Tym samym stwierdzenie wirusa COVID- 19 w zakładzie produkcyjnym w skrajnym przypadku może doprowadzić do wstrzymania całej produkcji. Producenci żywności są świadomi tego zagrożenia na szeroką skalę , podjęli działania mające na celu minimalizację tego ryzyka, które wygenerowały dodatkowe koszty ;
 • wprowadzić wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych polegające na udzielaniu nieoprocentowanych kredytów obrotowych z odroczonymi ratami spłaty (o minimum 6 miesięcy ) oraz możliwością częściowego umorzenia w przypadku zachowania przez przedsiębiorstwo rolno–spożywcze miejsc pracy– co pozwoli na utrzymanie terminowych płatności dla dostawców surowców (rolników), a także terminowych płatności dla przetwórców. To pozwoli utrzymać obroty wewnętrzne na w miarę normalnym poziomie;
 • okresowo znieść sankcje administracyjne, karnoskarbowe i karne za opóźnienia lub brak ich złożenia w terminie oraz czasowo wstrzymać kontrole w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach rolno – spożywczych– poza kontrolami sanitarnymi i weterynaryjnymi. Znaczna część rozwiązań przewiduje ograniczające kryterium niezalegania ze składkami i podatkami dla skorzystania z ulg. Zaległość mogła być niewielka, jednak tak sformułowane kryterium może uniemożliwić dostęp do pomocy i skazać wielu producentów rolnych oraz przetwórców na upadłość i likwidację miejsc pracy;
 • zawiesić na czas trwania epidemii wszelkie bariery administracyjne między rolnikami a przedsiębiorstwami – w konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż;
 • przeznaczyć jak największą ilość niewykorzystanych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 na pomoc dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności, jej przetwarzaniem i eksportem;
 • przeznaczyć znaczną część niewykorzystanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014– 2020 na ratowanie podmiotów sektora rolno-spożywczego;
 • zawiesić dotychczasowy harmonogram wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. W warunkach spowolnienia gospodarczego w państwach UE priorytetem powinny być działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej;
 • zwiększyć dofinansowanie do ubezpieczeń – kierunkowo na ubezpieczenia zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
 • wstrzymać wykonywanie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która oznacza stopniową likwidację towarowych gospodarstw rolnych prowadzących zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą i zapewniających stabilność dostaw dużych ilości niezbędnych surowców rolnych do zakładów przetwórczych.

– Duże gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa rolno -spożywcze, w tym te bazujące na dzierżawach z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nie powinny być likwidowane i należy uczynić wszystko, aby zapewnić ich niezakłócone funkcjonowanie. W związku z tym trzeba wprowadzić wszelkie środki i podjąć działania , które będą chronić i zagwarantują prowadzenie działalności rolniczej tych gospodarstw, ponieważ to one będą z jednym z nielicznych kół zamachowych gospodarki po zakończeniu stanu epidemii, kiedy potrzebna będzie jak najszybsza odbudowa procesów gospodarczych i społecznych – czytamy w liście do premiera.

Organizacje rolnicze domagają się szybkich i skutecznych działań zapobiegających znaczącemu spadkowi produkcji rolnej i zachwianiu stabilnością dostaw żywności.

List podpisali: Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Polskie Mięso, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here