Państwową ziemię nadal można kupić

Sprzedaż gruntów państwowych nadal się odbywa, ale jest zdecydowanie ograniczona. KOWR ustalił plan sprzedaży na poziomie 7 tys. ha rocznie. Dla porównania w 2015 r. ANR sprzedała 76,6 tys. ha ziemi należącej do Skarbu Państwa.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, sprzedaż gruntów państwowych, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa,

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spowodowała, że sprzedaż nieruchomości rolnych została mocno ograniczona. Ustawodawca przewidział pewne wyjątki w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi. Nie należy jednak spodziewać się jej wzrostu. Ustalono bowiem plan sprzedaży w kolejnych latach (do 2019 r.) na poziomie 7 tys. ha rocznie. Dla porównania warto dodać, że w 2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 76,6 tys. ha ziemi należącej do Skarbu Państwa.

Sprzedaż państwowej ziemi w I połowie 2017 roku

Jak informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w I półroczu 2017 r. z Zasobu WRSP sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 2 824 ha, w tym w trybie przetargowym – 1 422 ha oraz w trybie bezprzetargowym – 1 402 ha.

Przeprowadzonych zostało 17 878 przetargów na sprzedaż gruntów Zasobu WRSP o łącznej powierzchni 8 317 ha. Rozstrzygniętych zostało 2 647 przetargów na sprzedaż gruntów o łącznej powierzchni 1 419 ha.

Wyjęte spod ustawy

Warto przypomnieć, że ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe lub nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

oprac. i fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here