Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości za nasiona

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieodpowiednie wdrożenie przepisów o ochronie nasion starych odmian warzyw. Chodzi tu dokładnie dyrektywę z 2009 roku o chronionych odmianach materiału siewnego warzyw, czyli tradycyjnych odmianach nasion warzyw uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach, a zagrożonych tzw. erozją genetyczną.

Jak informuje FAMMU/FAPA, przepisy te nakazują ułatwienia w rejestracji i wprowadzeniu do sprzedaży takich nasion. Zdaniem Komisji, Polska nie wprowadziła przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób do swojego porządku prawnego, a więc nie dopełniła swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, iż termin zmiany regulacji nałożono na nasz kraj do dnia 31 grudnia 2010 roku. Wspomniana Dyrektywa nakazuje ustanowienie bardziej uproszczonych wymogów dotyczących ich wprowadzania do obrotu, niż obowiązujące w przypadku materiału siewnego uprawianego na potrzeby intensywnej produkcji rolnej. Uproszczenia umożliwiają bardziej elastyczne testowanie, kontrolę i rejestrację nasion tradycyjnych warzyw, które nie są przeznaczone do masowego handlu. Komisja Europejska podkreśla, że bioróżnorodność oraz ochrona tradycyjnych odmian warzyw odgrywają istotną rolę w unijnym rolnictwie. Skłania też konsumentów do wyboru naturalnych produktów dobrej jakości.

Jak informuje FAMMU/FAPA, podobno już w czerwcu 2011 roku Komisja zwróciła się do polskich władz z prośbą o poinformowanie o krajowych środkach wdrożenia dyrektywy.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: FAMMU/FAPA
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here