Powierzchnia zasiewów zmniejsza się

Z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. wynika, że od 2002 roku zmniejszyła się ogólna powierzchnia zasiewów i zmieniła się struktura zasiewów.

W 2010 r. ona 10565 tys. ha i w porównaniu do 2002 roku zmniejszyła się o 199 tys. ha, czyli o 1,8%.

Struktura zasiewów w 2010 roku:

 • zboża ogółem zajmowały powierzchnię 7643 tys. ha, co stanowiło 72,4% ogólnej powierzchni zasiewów,
 • ziemniaki zajmowały 387 tys. ha, czyli 3,7% ogólnej powierzchni zasiewów,
 • grupa roślin przemysłowych – 1172 tys. ha, czyli 11,1%,
 • rośliny pastewne łącznie z kukurydzą na zielonkę – 900 tys. ha, czyli 8,5% ogólnej
 • powierzchni zasiewów,
 • pozostałe uprawy – 417 tys. ha, czyli 3,9% powierzchni zasiewów.

W porównaniu do spisu rolnego z 2002 r. znacząco zmniejszyła się powierzchnia uprawy: zbóż i ziemniaków.

Zwiększyła się natomiast powierzchnia uprawy:

 • roślin przemysłowych
 • roślin pastewnych
 • upraw pozostałych – o 115 tys. ha, tj. o 37,9%, z niewielkim zwiększeniem się ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów o 1,1 pkt. procentowego.

Zmieniła się także struktura zasiewów.

W porównaniu z rokiem 2002:

 • znacząco zmniejszył się areał uprawy żyta – o 497 tys. ha, czyli o 31,9%,
 • powierzchnia uprawy pszenicy jarej zmniejszyła się o 193 tys. ha, czyli o 42,6%,
 • zwiększyła się powierzchnia zasiewów pszenżyta ogółem o 386 tys. ha, czyli o 40,9%,
 • powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę wzrosła o 191 tys. ha, tj. o 97,3%,
 • powierzchnia uprawy buraków cukrowych w 2010 r. zmniejszyła się o 97 tys. ha, czylio 31,9%,
 • powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku w 2010 r. zwiększyła się o 507 tys. ha, czyli o 115,5%,
 • powierzchnia uprawy warzyw gruntowych zmniejszyła się o 32 tys. ha, czyli o 18,6%,
 • powierzchnia plantacji truskawek zmniejszyła się o 8 tys. ha, czyli o 21,7%,
 • zwiększyła się powierzchnia upraw pastewnych o 338 tys. ha, czyli o 60,1%.

Wyniki spisu wskazują na duże zróżnicowanie terytorialne struktury upraw. Najwięcej zbóż zasiano w województwie łódzkim, kukurydzy na ziarno w województwie opolskim, ziemniaków w województwie małopolskim, buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim, rzepaku i rzepiku ogółem w województwie opolskim, kukurydzy na zielonkę w województwie podlaskim.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here