Prezydent podpisał ustawę o weterynaryjnej kontroli granicznej

23 października br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe. Nowelizacja – wprowadzająca definicję osobistej przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego –  wykonuje postanowienia aktu prawa Unii Europejskiej, rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009.

Rozporządzenie to dotyczy wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej takich przesyłek  o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych albo są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych, albo są zamawiane  na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet)  i dostarczane konsumentom. Przesyłki, wskazane w przepisach tego rozporządzenia, nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej.

Zgodnie z nowelizacją zmieniana ustawa unormuje także  właściwość organów do realizacji zadań określonych w powyższym rozporządzeniu  nr 206/2009. Przyjęto, że w Polsce właściwy miejscowo wojewoda będzie organem właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto ustawa stanowi, że organ celny albo organ administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych – zgodnie z przepisami prawa celnego – będzie właściwym organem, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach  rozporządzenia.

Stosownie do ustawy Główny Lekarz Weterynarii będzie sporządzał – i corocznie przedstawiał Komisji Europejskiej – sprawozdanie zawierające informacje dotyczące środków podejmowanych w celu wykonania przepisów tego rozporządzenia.

Źródło: Prezydent.pl
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here