Producenci mleka uzyskają waparcie od państwa

Od lutego dla 50 tysięcy producentów mleka zostanie wypłacone wsparcie finansowe za okres przejściowy.

Wysokość wsparcia jednostkowego przysługującego na 1 tonę mleka wprowadzonego do obrotu wynosi 65 litów w roku kwotowym 2006/2007. Zasady uznawania kwotowania produkcji mleka zostały zatwierdzone rozporządzeniem nr 3D-58 ministra rolnictwa prof. Vigiljusa Jukny 29 stycznia 2014 r. Zasady udzielenia wsparcia krajowego za 2013 rok (wcześniej – bezpośrednie dopłaty dla producentów mleka) zostają takie same jak warunki krajowych płatności w 2012 roku.
 

 

\"\"

 

 

Wsparcie finansowe udzielone będzie producentom, którzy w roku kwotowym 2006/2007 wprowadzili mleko do obrotu oraz w dniu 31 marca 2007 r. posiadali kwotę mleczną, określoną na rok kwotowy 2006/2007, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Kwot. Osoby obiegające się o dofinansowanie produkcji mleka, powinne mieć zarejestrowane gospodarstwa rolne lub posiadać status partnera w Rejestrze Rolnictwa oraz Wsi. Producenci mleka, którzy są właścicielami lub partnerami gospodarstw, są zobowiązani zadeklarować posiadaną powierzchnię upraw oraz użytków.

"Producenci, którzy odpowiadają wszytkim wymogom, nie muszą składać dodatkowych wniosków. Informacja o kwotach, ustalonych przez Centrum Informacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostanie przekazana dla Państwowej Agencji Płatniczej, która wypłaci ustalone kwoty" – zwrócił uwagę minister V. Jukna.

Kwoty nie zostaną wypłacone dla producentów, którzy są beneficjentami wsparcia programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie którego powstał program "Podstawowe elementy wczesnego wycofania się rolników z towarowej produkcji rolnej". Kwoty dotychczasowych beneficjentów będą wypłacone ich spadkobiercom w tym wypadku, jeżeli dofinansowanie zostanie przejęte przez nich.

Producenci odpowiadający wszytkim wymogom, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymali wsparcia w ciągu lutego ir marca, mogą składać wnioski do dnia 31 maja w wydziałach rolnictwa właściwych samorządów.

Źródło: AgroMedia
Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here