Przypominamy: Rejestr wypasu należy złożyć do 31 października!

W 2020 roku po raz pierwszy rolnicy mogli ubiegać o płatność dobrostanową, w tym o płatność do wypasu krów mlecznych. Jednym z warunków otrzymania tej płatności jest obowiązek dostarczenia do ARMiR w terminie od 15 do 31 października rejestru wypasów.

Na stronie internetowej Agencji pojawił się komunikat: (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020/rejestr-wypasu.html), z zaleceniem, aby rejestr ten dostarczyć w formie elektronicznej, jako załącznik do e-wniosku. Jeśli rolnik prowadził rejestr w formie papierowej do e-wniosku dołącza skan wszystkich stron rejestru.

Przypominamy, że w rejestrze muszą znaleźć się wszystkie krowy mleczne będące w posiadaniu rolnika, także te, które ukończyły 24 miesiące lub zostały zakupione, w trakcie wypasu (data wpisu do rejestru jest tożsama z datą pojawienia się w gospodarstwie). W rejestrze należy uwzględnić wszystkie nieobecności krów na pastwisku, np.: z powodu choroby lub wycielenia.

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here