Zasady prowadzenia uprawy konopi włóknistych

Uprawa konopi na terytorium Rzeczypospolitej jest zabroniona. W ramach odstępstwa  może być prowadzona uprawa konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Warunkiem odstępstwa  jest uprawa:

  • na określonej powierzchni,
  • w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy,
  • przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz
  • w ramach umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  • zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

PIORiN nadzoruje internetową sprzedaż środków ochrony roślin

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietami  z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Przepisy dotyczące uprawy konopi w ramach odstępstwa w/w ustawy obowiązują w uprawie amatorskiej jak i profesjonalnej.

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia  29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. ze zm.).

Źródło: PIORIN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here