Rolnicy składają wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Na razie wpłynęło ich 20

Od 19 października do 2 listopada do ARiMR wpłynęło 20 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. We wnioskach tych rolnicy ubiegają się o przyznanie 7,24 mln zł wsparcia. 

 

\"rolnictwo,

 

19 października rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Dokumenty będzie można składać do 17 listopada 2015 roku.

500 tys. zł na bydło mleczne i mięsne, 900 tys. zł na prosięta
Na razie pomoc będzie udzielana na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. A do wzięcia są niemałe pieniądze. Rolnicy, którzy zdecydują się na rozwinięcie produkcji prosiąt mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł. Natomiast pozostali producenci otrzymają wsparcie do 500 tys. zł. To więcej niż w zakończonym już PROW 2007-2013.

– Zakres tej pomocy jest znacznie wyższy niż w poprzedniej perspektywie finansowej PROW. Wtedy było to maksymalnie 300 tys., tym razem jest aż 900 tys. – mówi Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I dodaje, że na realizację inwestycji w tych trzech obszarach przewidziano łącznie  1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.

Kto może liczyć na wsparcie?
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Dodatkowo wielkość ich gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą składać wniosek wspólnie. Wtedy łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw powinna wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich powinno osiągnąć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro.

Wniosek można złożyć w oddziale regionalnym, w biurze powiatowym lub za pośrednictwem poczty.

– Po wpłynięciu wniosku ARiMR dokona weryfikacji wstępnej i utworzy listę rankingową. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, rolnicy będą mieli 14 dni na jego uzupełnienie. Jeśli jednak po upływnie tego terminu nadal będą braki we wniosku, Agencja nie będzie mogła przyznać pomocy. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi trzy miesiące – wyjaśnia Delfina Wołodkowicz, Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR.

Kamila Szałaj

Redakcja AgroNews, fot. K. Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here