Ubezpieczenie zdrowotne rolników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego syng akt. K 58/07 z 26.10.2010 r., stwierdzający niekonstytucyjność przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na podstawie których budżet państwa od 1999 roku finansuje składki zdrowotne za część rolników i ich domowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, stał się wydarzeniem. W medialnych doniesieniach orzeczenie TK jest komentowane jako „początek końca KRUS”. Wobec niezrozumienia, a raczej niechęci do przekazania opinii publicznej istoty rzeczy, Kasa wyjaśnia obowiązujący stan prawny w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm./ stanowi, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in.:

1
.    osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm./,
2.    rolnicy i ich domownicy niepodlegający wymienionemu ubezpieczeniu społecznemu, a zarazem niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
3.    osoby uprawnione do rolniczych emerytur lub rent
Członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów korzystają z powszechnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych wyżej grup.

W wyniku reformy z 1999 roku, realizację odrębnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w odniesieniu do ludności rolniczej zlecono KRUS. Kasa ustala podleganie temu ubezpieczeniu, prowadzi ewidencję objętych nim osób, nalicza odrębne składki zdrowotne i odprowadza je w miesięcznych terminach do NFZ.

Finansowanie składek zdrowotnych

Zasadniczym założeniem reformy ubezpieczenia zdrowotnego było nieobniżanie dochodów osób objętych tym ubezpieczeniem. Dlatego przyjęto, że składki zdrowotne będą odprowadzane z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aktualnie składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru, przy czym 7,75% odprowadzane jest z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a tylko 1,25% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z dochodów netto osób zobowiązanych do płacenia podatku PIT. W taki sposób obliczana jest składka zdrowotna za rolnych emerytów i rencistów, których świadczenia są opodatkowane podatkiem PIT. A zatem co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od każdej emerytury i renty rolnej pomniejsza się o składkę zdrowotną odpowiadającą 7,75% podstawy jej wymiaru, a pozostałą część składki zdrowotnej w wysokości 1,25% podstawy jej wymiaru nalicza od kwoty netto emerytury lub renty.

W odniesieniu do rolników, którzy jako osoby fizyczne prowadzą własną działalność rolniczą w gospodarstwach powyżej 1 ha przeliczeniowego i opodatkowaną podatkiem rolnym przyjęto, że składki zdrowotne będą refundowane z budżetu państwa, a ich płatnikiem będzie KRUS. Składkę tę nalicza się, mnożąc liczbę ha przeliczeniowych w gospodarstwie ubezpieczonego przez ½ średniej ceny skupu 1 q żyta, ogłaszanej przez GUS.

Wg wskaźnika obowiązującego od 01.11.2009r. do 31.10.2010 r. wysokość miesięcznej składki oblicza się następująco:

liczba ha przel. x 17,05 zł (tj, x ½ 34,10 zł za 1 dt. żyta)

Od 1 listopada 2010 do 31.10.2011, cena 1 dt. żyta ustalona została przez Prezesa GUS w kwocie = 37,64,
składka zdrowotna odpowiada zatem: liczbie ha przel. x 18,82 zł

Na refundację składek zdrowotnych za ww. wymienionych uprawnionych przewidziana jest dotacja celowa do Funduszu Emerytalno-Rentowego, którą KRUS w całości przekazuje do NFZ. Za I półrocze 2010 r. NFZ otrzymał z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy 914 773 tys. zł składek zdrowotnych za 1 482 tys. rolników i ich domowników. W roku 2009 kwota z tego tytułu wyniosła 2,3 mld zł.

Obowiązek samofinansowania składek zdrowotnych …

dotyczy rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Składkę zdrowotną muszą oni opłacać od zadeklarowanej podstawy jej wymiaru odpowiadającej dochodowi ustalonemu do opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Kwota ta nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego od 1.10.2010 r. 1317 zł. Za jedną osobę prowadzącą dział specjalny wymiar najniższej miesięcznej składki zdrowotnej to 119 zł.
Składkę oblicza się wg wzoru:

9% x 1317 zł = 119 zł

W 2011 r. składka wzrasta do kwoty125 zł.

Małżonkowie prowadzący wspólnie dział specjalny produkcji rolnej opłacają jedną wspólna składkę zdrowotną, natomiast jeśli taką działalność prowadzą odrębnie, każdy z nich tę składkę finansuje samodzielnie od zadeklarowanego miesięcznie dochodu z prowadzonego działu.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www.krus.gov.pl, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE