Więcej warchlaków i tuczników. Rośnie pogłowie trzody chlewnej

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2017 r. liczyło 11 352,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,5  proc.

\"rolnictwo,


Pogłowie trzody chlewnej było wyższe dla większości grup produkcyjnych. Liczba warchlaków wzrosła o 6,5 procent, świń na ubój (tuczników) o 8,8 procent, a populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 3,5 procent. Spadek odnotowano jedynie w grupie prosiąt o 3,1 proc.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z końcem marca 2017 r. o 0,5 tys. sztuk (o 0,1 proc.) do poziomu 884,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,8 tys. sztuk (o 0,5 proc.) do 602,6  tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 30,8 tys. sztuk (o 3,6 proc.), w tym macior prośnych o 16,5 tys. sztuk, tj. o 2,8 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2016 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 2,0 p. proc.) oraz grupy trzody chlewnej przeznaczonej na chów o wadze 50 kg i więcej ( o 0,1p.proc). natomiast zwiększył się udział warchlaków (o 0,6 p. proc) oraz grupy trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,5 p. proc.). 

\"rolnictwo,

Import młodych świń

Nadal obserwujemy duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do czerwca import ten wyniósł 2 657,9 tys. sztuk i był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2016 r. (o 0,2 proc.), a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,3 kg.

Cena żywca wieprzowego nadal wysoka

W I półroczu 2017 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,20 zł i była o 21,4  proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2016 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,01 zł , wykazując wzrost 16 proc. stosunku do notowanej przed rokiem.

W czerwcu 2017 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,61 zł w skupie, a na targowiskach 5,30 zł, tj. odpowiednio o 14,6  proc. i o 17,5  proc. więcej niż w czerwcu 2016 r.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here