Zahamowanie wzrostu cen trzody chlewnej

Wzrost podaży i pogłowia wykazywany przez GUS zahamował dynamiczny wzrost cen trzody chlewnej, której ceny w 2016 r. znacząco wzrosły pod wpływem zmniejszonej podaży.

 

\"\"

 

Krajowy rynek żywca wieprzowego w 2017 r. będzie pod wpływem przeciwstawnych tendencji. Wzrostowi cen sprzyjać będzie mniejsza podaż w UE. Skalę wzrostu będą jednak ograniczać zmniejszone możliwości lokowania eksportu w krajach trzecich, a ze strony rynku krajowego liczniejsze pogłowie i wzrost podaży w drugiej połowie roku. Spodziewać się więc można malejącej dynamiki wzrostu cen, a w drugiej połowie roku nawet ich spadków. Nie bez znaczenia dla rynku wieprzowiny będzie także presja ze strony niskich cen drobiu.

Cena polskiej trzody wyrażona w euro (149,99 EUR/100 kg) była o 1 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku i o 22,9 proc. wyższa od ceny sprzed roku. Cena wyrażona w złotych wyniosła natomiast 4,91 zł/kg i była co prawda o 2,4 proc. niższa od ceny z grudnia, ale o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej, do czego przyczyniła się dodatkowo deprecjacja złotego względem euro.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w lutym cena trzody klasy E w Polsce 148,30 EUR. W stosunku do cen z poprzedniego miesiąca, cena w UE-28 była prawdopodobnie taka sama, ale cena w Polsce niższa o 2 proc, natomiast w odniesieniu do cen sprzed roku, cena w Polsce o 16 proc. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lutym 2017 r. cena trzody w Polsce wyrażona w złotych mogła wynieść 4,85 zł/kg i być o 1 proc. niższa niż w styczniu 2017 r. i 18 proc. wyższa niż lutym 2016 r. Wzrost cen w skali roku jest następstwem spadku pogłowia świń w całej Unii Europejskiej, które w grudniu 2016 r. było o 3 proc. mniejsze niż rok wcześniej, w tym pogłowie macior prośnych o 6proc. Pogłowie trzody zmniejszyło się prawie we wszystkich krajach. W Polsce i w Wielkiej Brytanii pogłowie macior prośnych wzrosło odpowiednio o 8 proc. i 3 proc.

Zmniejszenie pogłowia macior prośnych w Danii i w Holandii wpłynie najprawdopodobniej na ograniczenie przywozu prosiąt i warchlaków do Polski. Holandia już w 2016 r. zmniejszyła eksport żywych świń o 30 proc., w tym do Niemiec o 21 proc., do Hiszpanii o 44 proc., a do Polski o 42 proc.. Zmniejszenie ogólnego stanu pogłowia trzody w Unii Europejskiej będzie miało wpływ na wzrost cen w 2017 r., ale o skali ich wzrostu ostatecznie zadecyduje eksport do krajów trzecich.

W 2016 r. eksport ten wyniósł 4 140 tys. ton w wadze poubojowej i był o 23 proc. większy niż w 2015 r. Około 45 proc. wysyłek stanowił eksport do Chin. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 63 proc. Następne, prawie 20 proc. eksportu wieprzowiny do krajów trzecich stanowiły wysyłki do Japonii i Hongkongu.
Eksport do tych krajów był większy niż rok wcześniej odpowiednio o 9,5 proc. i 24 proc. W końcu 2016 r. nastąpiło jednak spowolnienie dynamiki eksportu do krajów trzecich.

Redakcja AgroNews, fot.:pixabay.com,
Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here