Zmiany w ustawie gruntowej

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – informuje ”Rzeczpospolita”.

Jak czytamy w komunikacie rządowym „zmiany proponowane w ustawie umożliwią uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych i jego dostosowanie do współczesnych realiów gospodarczych".

Zmiana przepisów umożliwi wydawanie decyzji administracyjnych, w których będą wskazani uprawnieni do korzystania ze wspólnoty gruntowej i zostanie określona wielkość przysługujących im udziałów. Obecnie, ze względu na znaczny upływ czasu od wejścia w życie obowiązującej ustawy, jest to bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe – podaje gazeta.

Zaproponowano, aby w przypadku gdy zebrany materiał dowodowy nie pozwoli na ustalenie uprawnionych według dotychczasowych zasad – ustalenie stanu prawnego wspólnot gruntowych następowało zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym przez 5 lat przed dniem wejścia znowelizowanej ustawy w życie. Jednocześnie w ciągu 6 miesięcy (od daty wejścia zmienionej ustawy w życie) osoby zainteresowane będą mogły złożyć wnioski o wskazanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, o określenie uprawnionych do udziału w niej wraz z przysługującymi im udziałami, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W przypadku gdy nie uda się ustalić uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, taką nieruchomość będzie mogła nabyć gmina na podstawie złożonego wniosku, a w przypadku braku takiego wniosku Skarb Państwa.

W założeniach zaproponowano również możliwość przekształcania wspólnot gruntowych stanowiących szczególnego rodzaju współwłasność lub przedmiot współużytkowania – we współwłasność dla której będzie można założyć księgę wieczystą, i następnie dokonać jej podziału – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Założenia przewidują także zmianę przepisów regulujących ustrój spółek powołanych do zagospodarowania wspólnot gruntowych, wprowadzenie sądowej kontroli działalności organów tych spółek oraz ograniczenie administracyjnej kontroli obrotu gruntami wspólnoty.

Źródło: „Rzeczpospolita”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here