Związek Producentów Ryb domaga się informacji

Minister Marek Sawicki oraz sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkali się 18 lutego z przedstawicielami Związku Producentów Ryb.

Rozmawiano na temat Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe PO RYBY 2007-2013. ZP Ryb reprezentowali prezes Krzysztof Karoń oraz członkowie Zarządu Robert Bratoń i Lech Staniszewski. Wyrazili oni swoje zaniepokojenie brakiem informacji o działaniach podejmowanych przez ministerstwo mających na celu udzielenie pomocy finansowej w ramach Środka 2.2 obiektom chowu i hodowli ryb, z którymi ARiMR nie podpisała umów o dofinansowanie. Podczas spotkania przedstawicielom związku udzielone zostały wyczerpujące informacje o działaniach podejmowanych przez w tym zakresie przez resort. Poinformowano, iż MRiRW realizuje ustalenia podjęte podczas spotkania w dniu 11 sierpnia 2010 r. z przedstawicielami środowiska rybackiego tj. wystąpiło do Komisji Europejskiej z prośbą o akceptację zamierzenia polegającego na zmianie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 w zakresie przesunięcia środków finansowych w związku z ich niedoborem w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

W odpowiedzi na pismo Komisja Europejska wskazała formalne wymogi zmiany PO RYBY 2007-2013, w tym w szczególności konieczność aprobaty powyższych działań przez Komitet Monitorujący PO RYBY 2007-2013, a także spełnienia wymagań określonych w art. 18 i 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Przytoczone artykuły mówią, m.in. o tym, iż korekta programu operacyjnego dokonywana jest ze szczególnym uwzględnieniem oceny okresowej. Ocena jest aktualnie przeprowadzana i zostanie przedstawiona w kwietniu 2011 r. przez wyłonioną przez MRiRW w drodze przetargu firmę.

Na grudniowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego przedstawiciele środowiska rybackiego wskazali na możliwość podjęcia rozmów o zmianie PO RYBY 2007-2013 po udostępnieniu wyników oceny okresowej.


Uruchomienie dodatkowych środków finansowych w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe uzależnione będzie od wyników oceny okresowej programu operacyjnego, zgody Komitetu Monitorującego na przesunięcie środków finansowych z innych działań programu oraz pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Końcowe rozstrzygnięcia w tej kwestii zostaną podjęte na przełomie czerwca i lipca br.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here