Zwolnienie z podatku od nabycia ziemi dla wszystkich rolników mało realne

Nie cichnie sprawa dotycząca zwolnienia wszystkich rolników z podatku od czynności cywilno-prawnych przy nabywaniu gruntów. Samorząd rolników zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o możliwość zwolnienia z podatku bez względu na wielkość nabywanej nieruchomości.

\"\"

Co na to Ministerstwo Finansów?

Konsekwencją zniesienia zwolnienia miało być opodatkowanie na równych zasadach nabycia nieruchomości przez wyeliminowanie preferencji jednego rodzaju inwestycji. Ponadto, zdaniem resortu rolnictwa, w polskim rolnictwie dominuje model własności rodzinnej, a przeniesienie własności rodzinnych gospodarstw rolnych następuje najczęściej na rzecz osób najbliższych w drodze darowizny albo w drodze dziedziczenia, które korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla osób najbliższych.

Bez zwolnienia niestety…

Ministerstwo  Finansów poinformowało również, że w toku prac parlamentarnych ustawodawca przyjął projekt z poprawką poselską, w wyniku której nie zniesiono zwolnienia, a ograniczono zakres jego stosowania, nadając mu obecne brzmienie. Z powyższych względów, jak i z uwagi na wzgląd na dochody budżetów gmin, resort finansów uważa, że nie wydaje się zasadne rozszerzanie zakresu zwolnienia. Wpływy z PCC stanowią w całości dochód budżetów gmin (zgodnie z położeniem nieruchomości, której własność jest przenoszona w drodze umowy) i są przeznaczone na realizację ich zadań.

Ministerstwo Finansów podsumowało, że wprowadzanie odstępstw od powszechności opodatkowania wymaga  nie tylko racjonalności działania ustawodawcy z punktu widzenia adresatów tych ulg, ale także z punktu widzenia całego systemu podatkowego.

Źródło: KRIR
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here