ANR sprzedała w ubiegłym roku 18 tys. ha. Po ile?

W ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła blisko 60 tys. ha, a sprzedała ponad trzy razy mniej – 18 tys. ha. Najwięcej ziemi wydzierżawili zachodniopomorscy rolnicy. Z kolei najchętniej kupowali ją gospodarze z Wielkopolski.

 

\"rolnictwo,


Dzierżawa nieruchomości rolnych

Do sierpnia 2016 r. obowiązywały zasady, według których wywoławczy czynsz dzierżawny ustalany był w oparciu o ceny sprzedaży nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa. Wzrost cen nieruchomości, w ostatnich latach, przekładał się bezpośrednio na wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego.

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu regulowana jest rozporządzeniem ministra rolnictwa. Nowe zasady naliczania czynszu dzierżawnego opierają się o klasę bonitacyjną ziemi i okręg podatkowy. Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt, czyli ok. 770 zł rocznie za hektar. Natomiast w woj. zachodniopomorskim średni roczny czynsz dzierżawny wyniósł 7,8 dt/ha i był jednym z najniższych w kraju.

Sprzedaż państwowych gruntów

W 2016 roku Agencja sprzedała prawie 18 tys. hektarów i wykonała roczny plan na poziomie ok. 85 proc. Ziemia była sprzedawana w przetargach, ale także w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców w ramach kontynuacji rozpoczętych jeszcze w 2015 r. procedur sprzedaży. Ponad 90 proc. transakcji dotyczyło sprzedaży gruntów na rzecz rolników (dotychczasowych dzierżawców) powiększających swoje gospodarstwa. W ten sposób w ramach pierwszeństwa nabycia do rolników trafiło znacznie ponad 14 tys. ha. Na cele inwestycyjne sprzedano 655 hektarów. Rolnicy również nabyli od ANR w ub.r. w trybie przetargów ograniczonych grunty o pow. 530 hektarów. W tym trybie Agencja wyłącznie oferowała nieruchomości rolne nie przekraczające powierzchni 2 ha.

Czytaj także:
ARR i ANR do likwidacji. Prezydent podpisał ustawę o KOWR
Eksperci: handel ziemią rolną powinien się ożywić

Największy areał został sprzedany w województwach: wielkopolskim 3,4 tys. ha, lubuskim 2,7 tys. ha, zachodniopomorskim 1,8 tys. ha oraz kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po ok. 1,5 tys. ha). W skali kraju średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu rolnego wyniosła 32,2 tys. zł. Najwyższe średnie ceny Agencja uzyskała w województwach: śląskim (51,2 tys. zł), łódzkim (46,8 tys. zł) i wielkopolskim (45,7 tys. zł). A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w woj. lubelskim (17,7 tys. zł).

Nieodpłatne przekazania gruntów

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 roku nieodpłatnie przekazała ponad 2100 ha gruntów rolnych w całym kraju. Ziemię dostały m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Na przekazanych działkach powstają obiekty rekreacyjno-sportowe, kulturalne oraz użyteczności publicznej, takie jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także cmentarze.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here