Uprawa lucerny na paszę

Wartość pokarmowa lucerny jest szczególnie duża.

Za mało czasu na zakaz pasz GMO

Grozi nam deficyt białka paszowego?

Co wpływa na nieśność kur?

Jakość odchowanych kurek ma wpływ na ich wyniki produkcyjne. A co jeszcze jest ważne?

Zasady stosowania mocznika oraz przykłady sposobów jego podawania

Jakie są sposoby włączania mocznika do dawki i najważniejsze zasady regulujące podawanie tego dodatku paszowego bydłu mięsnemu? Podstawowe zasady stosowania mocznika: Decydując się na dodatek...

Wpływ żywienia krów na skład i jakość mleka

Najwyższą wydajność mleka uzyskuje się przy dokładnym zbilansowaniu dawki pokarmowej w stosunku do produkcji i zapotrzebowania krowy.        

Zbiór i konserwacja kukurydzy na ziarno i CCM

Koszty i zalety konserwacji ziarna kukurydzy na mokro.

Zakiszanie zielonek

Podstawowymi paszami w żywieniu krów w gospodarstwach wyspecjalizowanych w towarowej produkcji mleka są kiszonki, sianokiszonki i pasze treściwe.

Prawidłowy wychów bażantów

Przed rozpoczęciem wychowu należy zorganizować wychowalnię.

Pasza z much -zdrowa i pro środowiskowa

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około 2 000 gatunków owadów uznaje się za jadalne. Z szacunków wynika, że na jednego...

Nie będzie dopłat dla rolników skarmiających zwierzęta paszami nonGMO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje wprowadzenia pomocy w formie wsparcia bezpośredniego dla rolników, którzy w żywieniu swoich zwierząt nie używają pasz GMO. Podlaska...