Nie będzie zakazu stosowania pasz GMO

Nie będzie zakazu stosowania pasz GMO od 2019 roku. Resort rolnictwa po raz kolejny przesunął ten termin. Tym razem o dwa lata. Powód? Nadal...

Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej mający na celu ujednolicenie przepisów w...

Polska liderem w produkcji pasz. Czy utrzymamy tę pozycję w 2018...

W ubiegłym roku Polska była krajem o najsilniejszym wzroście produkcji pasz przemysłowych - o 7,5 proc. W pozostałych państwach UE współczynnik ten wyniósł jedynie...

Znaczenie użytków zielonych w powierzchni paszowej

Łąki i pastwiska dostarczają pełnowartościowej paszy dla przeżuwaczy.

Pasze dla zwierząt nie będą wolne od GMO

Nie ma szans na całkowite wyeliminowanie genetycznie zmodyfikowanych pasz w żywieniu zwierząt. Ale można próbować ograniczyć ich zużycie nawet o 33%.

Modyfikowana puszka Pandory

KE zapowiada rezygnację z zasady "0" tolerancji dla nielegalnego GMO w paszy

Służby weterynaryjne będą kontrolować wodę dla zwierząt

Za kilka dni służby weterynaryjne rozpoczną w całej Polsce kontrole wody, którą poi się zwierzęta hodowlane. Sprawdzą, czy nie ma w niej antybiotyków -...

Sianokiszonka – od uprawy po zbiór

Jakość kiszonki zależy przed wszystkim od jakości pokosu.

Hodowcy drobiu obawiają się ustawy paszowej. Bez GMO dojdzie do załamania...

Ustawa paszowa, która ma wejść w życie z początkiem 2019 roku, może spowodować duży wzrost kosztów po stronie hodowców drobiu. To z kolei przełoży...

Optymalna dawka pokarmowa dla świń

Praca hodowlana oraz krzyżowanie towarowe pogłowia z rasami mięsnymi spowodowały zwiększenie potencjału genetycznego w cechach użytkowych świń.