GUS: wzrosły ceny większośći produktów na rynku rolnym i targowiskach

Na rynku rolnym w grudniu, w porównaniu z listopadem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie, za wyjątkiem cen jęczmienia, żywca wieprzowego i drobiowego oraz mleka. Na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów, za wyjątkiem  pszenżyta, żywca wieprzowego i prosiąt na chów. W porównaniu z grudniem 2014 r. odnotowano na obydwu rynkach wzrost cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wieprzowego. Spadły ceny skupu drobiu oraz mleka, a na  targowiskach ceny prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu.  

 

\"\"

 

W grudniu 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny pszenicy w skupie do 67,82 zł/dt, tj. o 0,9 proc. Identyczny wzrost  odnotowano w odniesieniu do grudnia 2014 r. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,61 zł, tj. więcej o 0,7 proc. niż w listopadzie ub.r. i o 0,9 proc. niż w grudniu 2014 r. 

Za żyto w skupie płacono 55,12 zł/dt, tj. więcej o 1,7 proc. niż w listopadzie 2015 r. i o 5,3 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 60,63 zł/dt i były wyższe w stosunku do listopada ub.r. o 2,1 proc., a w ujęciu rocznym o 6,2 proc.

Ceny jęczmienia w skupie zmalały o 2,3 proc. w porównaniu z listopadem 2015 r. do poziomu  62,88 zł/dt, ale wzrosły w stosunku do poprzedniego roku – o 4,3 proc.. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,41 zł, tj. więcej o 0,6 proc. niż w listopadzie ub.r. i o 0,1 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W grudniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 61,14 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 11,5 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,06 zł/dt i były o 1,4 proc. niższe niż w listopadzie  2015 r., ale  o 1,9 proc. wyższe w porównaniu z cenami notowanymi w grudniu ub. roku. 

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 53,14 zł/dt, tj. o 1 proc. w porównaniu z listopadem  2015 r. i o 17,0  proc. w odniesieniu do grudnia 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 61,22 zł, tj. więcej o 0,1 proc. niż w listopadzie ub.r. i o 1,9 proc. niż w grudniu 2014 r.

W grudniu 2015 r. za ziemniaki w skupie płacono 46,81 zł/dt. W skali miesiąca ceny wzrosły o 51,0 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 31,0 proc.. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 97,34 zł/dt., tj. więcej o 0,9 proc. niż przed miesiącem i  o 41,2 proc. niż przed rokiem. 

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 3,84 zł/kg i były niższe o 0,8 proc. w porównaniu  z poprzednim miesiącem i o 7,6 proc. w stosunku do grudnia 2014 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,45 zł/kg, tj. były niższe o 0,7  proc. w stosunku do listopada 2015 r. i  o 4,9 proc. niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 143,53 zł/szt., tj. mniej o 1,6 proc. niż przed miesiącem i 7 proc. niż przed rokiem.  W grudniu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,3 wobec 6,5 w listopadzie ub.r.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 5,4 wobec 5,5).

Czytaj także:
Organizacje rolnicze domagają się dodatkowej pomocy dla rolników

Ceny skupu żywca wołowego wzrosły średnio do poziomu 6,16 zł/kg, tj. o 0,9 proc. w stosunku do listopada ub.r. i o 7,1 proc. w skali roku. Ceny żywca wołowego na targowiskach wyniosły 6,54 zł/kg  i były wyższe o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,4 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wyniosły 3,71 zł/kg, tj. obniżyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,7 proc. i o 6,8 proc. w skali roku. 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 112,89 zł, tj. mniej o 0,3 proc. niż przed miesiącem i o 8,6 proc. niż przed rokiem.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Jeremy Keith

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here