KRIR: oczekujemy minimum 40 proc. środków KPO na obszary wiejskie

Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Oczekuje w nim m.in. zwiększenia zaproponowanych środków z 20 do minimum 40 procent.

KRIR: oczekujemy minimum 40 proc. środków KPO na obszary wiejskie
KRIR: oczekujemy minimum 40 proc. środków KPO na obszary wiejskie

Zarząd KRIR przekazał do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej T. Kościńskiego uwagi samorządu rolniczego do projektu Krajowego Planu Odbudowy.

40% całej populacji kraju zamieszkuje tereny wiejskie dlatego 40% środków z unijnego Funduszu Odbudowy powinno trafić na obszary wiejskie

Unia Europejska podjęła decyzję o wysokości budżetu na lata 2021-2027 oraz określiła wsparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Podstawą do uzyskania tych środków jest opracowanie przez każdy kraj członkowski Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Analizując przedstawiony budżet, samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie z deklarowanych 20% środków KPO zaplanowanych na rolnictwo i obszary wiejskie do minimum 40%. KPO nie będzie rzeczywistym planem przebudowy gospodarki, jeżeli nie uwzględni mieszkańców terenów wiejskich i rolnictwa. Ponad 15 milionów ludzi w Polsce zamieszkuje tereny wiejskie. stanowi to 40% całej populacji naszego kraju, wobec czego 40% środków z unijnego Funduszu Odbudowy powinno trafić na obszary wiejskie.

Przyjęcie pięciu komponentów w KPO, samorząd rolniczy uważa za słuszne. Ważne jest, aby środki KPO były kołem zamachowym polskiej gospodarki i skupiały się na wywołaniu wieloletniego wzrostu gospodarczego. Jednak śledząc poszczególne inwestycje, wydaje się, że mają one służyć w większości modernizacji administracji publicznej, a nie być realnym wsparciem dla przedsiębiorczości.

Środki powinny być przeznaczone na innowacje na wsi

Komponent A powinien wspierać  rozwiązania innowacyjne na obszarach wiejskich, retencję, nawodnienia oraz rozwój przetwórstwa i handlu produktami rolno-spożywczymi, w których udziałowcami będą rolnicy.

Pieniądze przeznaczone na inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w sektorze żywnościowym powinny być przeznaczone ma opracowanie rozwiązań służących spełnieniu celów Zielonego Ładu.

Ważna rola dywersyfikacji źródeł zieonej energii

W komponencie B należy podkreślić rolę obszarów wiejskich w dywersyfikacji źródeł zielonej energii, poprzez biogazownie, stopnie wodne, fotowoltaikę i energię z wiatru. Należy umożliwić gospodarstwom rolnym osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oraz sprzedaż nadwyżek energii.

Szerokopasmowy internet na wsi

W komponencie C należy wyodrębnić środki na rozwój e-usług i rozwiązań IT na obszarach wiejskich oraz rolnictwa. Ważne jest, aby realizowane inwestycje przyczyniły się realnie do podłączenia wszystkich gospodarstw do szerokopasmowego Internetu. Szerokie ujęcie administracji publicznej i skarbowej, może spowodować, że nie starczy środków na budowę infrastruktury. Inwestycje związane z e-kompetencjami spożytkuje się na sprzęt, który ulegnie szybkiemu zużyciu. To w małym stopniu przyczyni się do transformacji cyfrowej.

Przesiewowe badania mieszkańców wsi

Dofinansowanie służby zdrowia w komponencie D powinno realnie przyczynić się do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępności do specjalistów i leczenia jak w miastach. Poprzez umożliwienie lekarzom i innym osobom związanym z lecznictwem zakładanie specjalistycznych ośrodków zdrowia. Wydaje się, że należy utworzyć programy przesiewowe dla mieszkańców wsi.  Wykrywanie i leczenie wielu chorób jest trudniejsze na wsi. Brak jest przedstawionych rozwiązań rozwiązujących problem opieki na osobami starszymi. Należy utworzyć inwestycje mające na celu organizację domów dziennej opieki dla osób starszych z obszarów wiejskich.

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Odnośnie komponentu E, należy rozważyć czy wydawanie środków na dodatkowe zeroemisyjne linie autobusowe będzie efektywnie wykorzystane. Coraz więcej osób będzie korzystało z samochodów niskoemisyjnych, dlatego należy umożliwić im dostęp do infrastruktury z tym związanej. Osobom niemających środków na zakup samochodu, należy umożliwić skorzystanie z rozwiązań takich jak carsharing oraz promowanie takiej inicjatywy.

Pokazywanie w KPO środków przejściowych ujętych w PROW na rozwój obszarów wiejskich jest niedopuszczalne. Są to odrębne środki i nie powinny być one łączone. Także ujęcie od 2023 r. Planu Strategicznego WPR jako wieloletniego źródła finansowania wsparcia dla sektora spożywczego razem KPO zaburza obraz co do wysokości dostępnych środków pieniężnych dla rolnictwa i na obszary wiejskie z KPO.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy wnioskuje o wydzielenie z każdym komponencie 40% środków na rolnictwo i obszary wiejskie.

Samorząd rolniczy uważa również, że środki Krajowego Planu Odbudowy powinny być w dyspozycji samorządów lokalnych. Projekt KPO i zapisany w nim sposób jego realizacji wydaje się być niezwykle scentralizowanym i opartym o ministerstwa i inne instytucje rządowe.

AM/Redakcja AgroNews na podst. KRIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Agro Show 2022: w tym roku za wstęp trzeba zapłacić

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie.  Postrzegana jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń...
12,518FaniLubię
4,343ObserwującyObserwuj
4,951ObserwującyObserwuj
4,190SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE