Szmulewicz ponownie prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz ponownie zasiądzie w fotelu prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 4 lata. 

Wiktor Szmulewicz, KRIR, Krajowa Rada Izb Rolniczych, rolniczy samorząd, jolanta nawrocka

Wczoraj w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski – Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie). Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.

W skład VI kadencji KRIR weszło 15 nowych członków: ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Prezes – Stanisław Stanik oraz Delegat – Janusz Bąk, z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej: Delegat Tomasz Zakrzewski, z Podlaskiej Izby Rolniczej: Delegat – Piotr Stocki, z Mazowieckiej Izby Rolniczej: Delegat – Hanna Chodkowska, z Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Delegat – Jolanta Nawrocka, z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Delegat Jerzy Wróbel, z Izby Rolniczej w Opolu: Prezes – Marek Froelich, z Pomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Wiesław Burzyński oraz Delegat – Rafał Mładanowicz, z Lubelskiej Izby Rolniczej: Prezes – Gustaw Jędrejek oraz Delegat – Grzegorz Pszczoła, z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Andrzej Karbowy oraz Delegat – Stanisław Baliński, a także z Podkarpackiej Izby Rolniczej: Delegat – Jerzy Jakubiec.

Przyjęto wnioski zgłoszone przez członków KRIR: m.in. w sprawie opiniowania przez Izby Rolnicze procedur w KOWR dotyczących utworzenia i połączenia gospodarstw rolnych, czy wypłat rekompensat rolnikom na obszarach ASF za zutylizowane świnie. Z doświadczeń na obszarach ASF wynika, że w gospodarstwach, gdzie doszło do przymusowego uboju i utylizacji świń, stosowana jest praktyka, że każde uchybienie rolnika jest powodem zawieszania wypłaty całej kwoty należnego odszkodowania. Zdaniem Członków KRIR w takich sytuacjach, np. przy niewielkich uchybieniach, rolnik mógł otrzymać niezwłocznie co najmniej 70 proc., a resztę po usunięciu tych uchybień.

Zwrócono też uwagę na zbyt skomplikowane procedury w zakresie działania “Modernizacja gospodarstw” PROW 2014-2020.

Frekwencja w wyborach do Izb wyniosła 5,93 procent. W sumie głosowało 65 tys. osób. Najwyższa frekwencja (12,3 proc.) była w woj. zachodniopomorskim, a najniższa (ponad 3 proc.) w woj. małopolskim i śląskim.

Redakcja AgroNews, fot. KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here