Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014 – 2020

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

 

\"\"

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ciągu dwóch dni naboru złożono 46 takich wniosków.

W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Czytaj także:
Od dziś można składać wnioski o przyznanie premii młodym rolnikom

Jaka pomoc dla Młodego Rolnika? – sprawdź uaktualnioną listę

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

Źródło: ARiMR
Redakcja AgroNews, fot.: ImagesFree

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here