Ustanowiono wspólne przedsięwzięcie na rzecz bioprzemysłu!

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła informację o ustanowieniu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI), które ma pobudzić inwestycje i stworzyć konkurencyjny rynek dla bioproduktów i biomateriałów pochodzenia lokalnego wytwarzanych w Europie.

Komisja Europejska twierdzi, że europejska gospodarka w latach 2014-2024 zostanie zasilona kwotą 3,7 mld € na rozwój sektora biogospodarki – 975 mln € będzie pochodzić z funduszy Komisji Europejskiej, a 2,7 mld € z Konsorcjum bioprzemysłu. Poprzez finansowanie projektów w zakresie badań i innowacji BBI stworzy nowe i nowatorskie partnerstwa w sektorach, takich jak sektor rolny, rolno-spożywczy, dostawców technologii, leśny/ masy papierniczej i papieru, chemikaliów i energii.

 

\"\"

 

Celem BBI jest zastosowanie niewykorzystanej biomasy i odpadów jako surowców do wytwarzania bardziej ekologicznych produktów użytku codziennego, bez uciekania się do zasobów kopalnych. W centrum tej inicjatywy znajdują się zaawansowane biorafinerie oraz innowacyjne technologie, które przekształcą zasoby odnawialne w zrównoważone biologiczne chemikalia, materiały i paliwa.

WIT ta powstała w pięciu łańcuchach wartości – od produkcji pierwotnej po konsumentów – i pomoże wypełnić lukę innowacyjną między rozwojem technologii i jej komercjalizacją, w sposób równoważony wykorzystując potencjał bioprzemysłu w Europie.

Czytaj także:
Produkcja biopaliw jako silnik napędowy produkcji pasz rzepakowych!

Nowy podział środków PROW z maksymalną korzyścią dla rolnika!
Uprawy do celów energetycznych – która roślina najlepsza?

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: „Zobowiązaliśmy się aktywnie wspierać niezwykle obiecujący rozwój biogospodarki, która umożliwia europejskim rolnikom, leśnikom i rybakom oraz ich spółdzielniom zielony wzrost. Biogospodarka promuje wzrost oraz tworzy miejsca pracy na obszarach wiejskich. Pozwala również na produkcję bioenergii i produktów pochodzenia biologicznego, która idzie ramię w ramię z produkcją żywności.

Jesteśmy przekonani, że trzy obszary objęte tą inicjatywą (wspieranie zrównoważonych dostaw biomasy, optymalizacja wydajności przetwórstwa w biorafineriach i tworzenie nowych łańcuchów wartości oraz tworzenie nowych rynków zbytu dla bioproduktów) wpłyną na wydajną gospodarkę zasobami, a także stworzą synergie między poszczególnymi podmiotami łańcuchów wartości.”

Źródło: COPA-COGECA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here