W styczniu kończą się dwa nabory wniosków z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała że niebawem kończą się dwa ważne nabory wniosków o wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i rolników.

pieniądze dopłaty bezpośrednie zaliczki
W styczniu koczą się dwa nabory wniosków z PROW

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Złożenie wniosku na ten cel będzie możliwe tylko do środy, 13 stycznia 2021 r. Wniosek  można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

“Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. I co ważne musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługowa następująca po zbiorach”– podaje ARiMR.

Na to działanie można otrzymać nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Nawadnianie gospodarstw

Rolnicy, którzy chcą się ubiegać o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mają czas na złożenie wniosku do  czwartku, 28 stycznia 2021 r. Wnioski można przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Będzie wsparcie dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa

O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności“- wyjaśnia ARiMR.

Pomoc przyznawana jest na realizację inwestycji, które ulepszą już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania lub jednocześnie powiększające obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Pieniądze można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Wciąż trwa nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycję zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.

Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here