Polska nie odzyska 380 mln zł. Jest wyrok ws. systemu identyfikacji działek

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił w czwartek odwołanie Polski od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 2013 roku. Polska domagała się uchylenia tego wyroku i stwierdzenia nieważności kary, jaką KE nałożyła na nasz kraj w 2010 roku za błędy w systemie identyfikacji działek. Wtedy to podczas audytu Komisja Europejska stwierdziła niedociągnięcia systemu związane z brakiem aktualnej ortofotomapy dla obszaru Polski i wynikające z tego nieprawidłowości w informatycznym systemie identyfikacji działek rolnych (LPIS-GIS). W związku z tym KE nałożyła karę w wysokości 380 mln zł. Wyrok Trybunału oznacza, że Polska nie odzyska tych pieniędzy.

 

\"rolnictwo\"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu

Przepisy wspólnotowe z września 2003 nałożyły na wszystkie państwa członkowskie obowiązek wdrożenia od dnia 1 stycznia 2005 r. systemu identyfikacji działek rolnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, tzw. ortofotomap, na podstawie których określana jest maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności. Na podstawie danych z tego systemu prowadzone są też kontrole powierzchni, do których przyznawane są ww. płatności.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa, ARiMR od końca 2003 roku rozpoczęła wdrażanie systemu identyfikacji działek rolnych opartego na zdjęciach lotniczych (LPIS). Budowa tego systemu wymagała wykonania zdjęć lotniczych (ortofotomap) dla całego obszaru kraju. Ich pozyskanie ze względu na istniejące warunki pogodowe w Polsce, jest możliwe w ciągu średnio ok. 20 dni kalendarzowych w roku. W związku z tymi ograniczeniami w roku 2005 możliwe było pozyskanie zdjęć lotniczych dla obszaru obejmującego tylko 24 % powierzchni Polski. W tej sytuacji, aby móc wypłacić płatności, podjęto decyzję, że do weryfikacji powierzchni kwalifikujących się do dopłat, wykorzystany zostanie istniejący w Polsce, urzędowy ,,Rejestr ewidencji gruntów i budynków’. Decyzja ta umożliwiła wypłatę polskim rolnikom płatności bezpośrednich, za lata 2005-2006 w wysokości 14,5 mld zł. Jednocześnie, jakwyjaśnia resort rolnictwa, przyjęto założenie, że korzystanie z ,,Rejestru’’ jest tylko tymczasowe i cały czas kontynuowano prace nad wdrożeniem w pełni funkcjonującego systemu LPIS, które zostały zakończone w 2007 roku.

Czwartkowe ustalenie Trybunału jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że ustalona decyzją Komisji Europejskiej kwota wyłączenia finansowego nie miała i nie będzie mieć wpływu na kwotę płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot, sxc,hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here